likvidace odpadů EKOMB

 • likvidace odpadů kategorie O
 • likvidace odpadů kategorie N
 • recyklace odpadů
 • transport a logistika
 • demolice – demontáže
 • komplexní odpadové hospodářství
 • vedení evidence odpadů
 • poradenství v ekologii
 • vypracování plánu odpadového hospodářství
 • vyřízení povolení pro nakládání s N odpady
 • výkon odpadového hospodáře
 • vybavení a označení skladu odpadů
 • označení shromažďovacích prostředků
 • školení v oblasti životního prostředí
 • spolupráce při tvorbě bezpečnostních listů výrobků
 • pronájem a prodej sběrových nádob a kontejnerů

kontakty provozovny novinky zaměstnání videa
EKO MB s.r.o., Nerudova 969/18, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 86 701, www.ekomb.cz, email: info@ekomb.cz
CZK účet ČSOB: 194557375/0300, EUR účet ČSOB: IBAN: CZ4903000000000244092140, SWIFT: CEKOCZPP
web: www.kali.cz