náhradní plnění EKOMB

Společnost EKO MB s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a disponuje podle zákona možností poskytovat odběratelům náhradní plnění.

Náhradní plnění upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Ten ukládá zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž  povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je 4%.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Náhradní plnění tak lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

kontakty provozovny novinky zaměstnání videa
EKO MB s.r.o., Nerudova 969/18, 370 04 České Budějovice, IČ: 260 86 701, www.ekomb.cz, email: info@ekomb.cz
CZK účet ČSOB: 194557375/0300, EUR účet ČSOB: IBAN: CZ4903000000000244092140, SWIFT: CEKOCZPP
web: www.kali.cz